Služby

Zdravá střeva

Lázně srdce

Shamballa

MindArt Concept

Zdravá střeva s Harmonelo

Princip prevence a péče o zdraví s Harmonelo

Základním principem pro zdravá střeva je péče o zdravý mikrobiom ve střevech, který je dle odborníků určující také pro komplexní zdraví člověka.

Harmonelo jsou produkty české firmy, za jejichž vývojem stojí laboratoře a výzkumy v Brně, v čele s RNDr Petrem Ryšávkou a nyní s RNDr Netušilem. Harmonelo systém prevence a péče o zdraví se opírá o mikrobiomový test stavu střeva každého člověka, což je v Evropě unikátní přístup. 

 

Přípravky Harmonelo příznivě působí na střevní mikrobiom a napomáhají udržení jejího normálního stavu a také k lepší a hladší průchodnosti střev.

 

 

Frekvenční lázně srdcem

Frekvenční lázně srdcem

PRINCIP FREKVENČNÍ TERAPIE
Každý virus, bakterie, plíseň, parazit, živočich (včetně člověka) vysílá určité frekvence. Ty se dají fyzikálně změřit, zesílit a působením plasmatického výboje vyslat do místnosti, kde klient sedí.
Vhodnou dobou působení a přesnou frekvencí (jejich “smrtelnou”) tak můžeme cíleně eliminovat mikroorganismy, které nám škodí.

 

Mikroorganismy a paraziti migrují

Nežijí pouze ve střevech, migrují krví celým tělem do všech orgánů, především jater, ledvin a plic. Proto se nemusí objevit ve stolici, jak si často klienti myslí a z toho důvodu může vycházet koprologická zkouška stolice negativní. Frekvence plasmového generátoru dokáže orgány jako játra,  plíce, močový měchýř, dělohu, oční bulvy, trávicí trakt, zuby, kosti, mozek “prozářit”.

Plasmový generátor Rifetech je experimentální přístroj české výroby, který pomocí přesně nastavených frekvencí  působí destrukci aktivních patogenů, které se tak dále nemohou rozmnožovat ani škodit. Dochází k odlehčení  organismu a nastartování imunitního systému, který urychlí jejich likvidaci. Zbytky rozloženého patogenu tělo “stráví”nebo vyloučí. Lze působit i podpůrnými a očistnými programy pro rychlejší regeneraci organismu.

Přístroj je sestrojen dle poznatků Dr. Royal Raymonda Rife s největší přesností na výstupu frekvencí. Rife zkoumal pod mikroskopem smrtelnost patogenů.

 

 

Ceník:

800 Kč / prvotní měření – skenování

800 Kč / 60 min. plazmování 

Shamballa

Shamballa

Shamballa je duchovní a energetický koncept, který souvisí s alternativními terapiemi a léčením. Shamballa je technika, která využívá léčebnou energii a meditaci k podpoře fyzického, emocionálního a duchovního blahobytu.

Energetický systém Shamballa je jeden velký celek, který se skládá z 1024 základních symbolů a tisíců dalších mistrovských symbolů.

 

 

Jak vám může Shamballa pomoci?

Shamballa je úžasný nástroj, který okamžitě řeší spoustu věcí a přináší úlevu. Pracuji s ní často, denně nejen sama na sobě a mých blízkých ale ráda bych toto nabídla taky klientům. Shamballu praktikuji od roku 2015.

Shamballa je nejsilnější energií v celém systému Reiki. Pomáhá aktivovat DNA, způsobuje velice rychlé překódování tělesné DNA, což způsobí uzdravování.

Vyvažuje staré čakrové kódy a zároveň aktivuje nové. Znovu probouzí zapomenuté schopnosti, telepatii, intuici, jasnoslyšení. Shamballa podporuje duchovní vývoj, rozpouští mentální a fyzické bloky – za pomoci energie Nanebevzatých mistrů a jejich paprsků. Shamballa obsahuje energii Boží přítomnosti, JÁ JSEM! Shamballa je sídlem duchovní hierarchie Země.

Energie Shambally velmi pomáhá při vzestupu lidstva a planety Země do 4D, napomáhá Kristovské vibraci nepodmíněné lásky, přejícnosti, radosti, klidu a uvědomění. Osvobozuje od emocionálních vazeb, starých vzorců myšlení a jednání, rozpouští karmu, uvolňuje karmické zátěže, nutí nás dokončit nedokončené.

 

Ceník:

800 Kč / sezení 60-90min.

MindArt Concept

MindArt Concept 

MindArt Concept vás povede k nalezení sama sebe, svého božského JÁ.

Při konzultaci se řeší mnoho odporů, hry ega, vadění, musení a lpění do neutrality, rodové programy, karmické zátěže a spousty programů, které si neseme z dětství či minulých životů.

 

 

Jak MindArt concept „funguje“?

Všechno v nás i kolem nás se skládá z atomů. A takový atom má v sobě záporně nabité elektrony, kladně nabité protony a nakonec elektricky neutrální neutrony.

Pokud v sobě máme nashromážděné mínusy, tzn. odpory, nechtění, strachy, vrstvy ega — A NIC S TÍM NEDĚLÁME — bod, kam dovedeme druhého člověka, bude nejspíš odpovídat stejným hodnotám… mínusovým. Navenek to může vypadat bůh ví jak zázračně.

Tyto zázraky ale bohužel mají omezenou dobu trvanlivosti. Stejně tak to je s plusy. I zde narážíme na limity spojené s tužbami, chtěními, „museními“, lpěním na tom či onom, přáními. V takovém složení se kormidla ráda chytá duše, zvesela manifestuje, afirmuje, představuje si a kvantuje. A těší se z toho, že “znásilňuje” Životodárnou energii v přímém přenosu. A ještě tím pomáhá druhým.

Rozhoduju se a opouštím duální vnímání světa a nořím se do nuly. Začínám pracovat na svých odporech a lpěních. Propouštím strachy i vytoužená přání. Rozpouštím vrstvy ega i samotnou duši. Až teprve v neutralitě objevuju a začínám chápat jednotu. To, že není dobré ani špatné. Že prostě jenom JE.

Rozpouštím všechny “své” struktury. A jenom JSEM. Toto je ukázka práce s klientem, kdy rozpouštíme odpory, strachy a lpění na věcech, lidech a „musení“ a uvádíme do neutrality, a to tak, že jdeme k jádru mechanismu, který nám opakovaně ukazuje, co nemáme zpracované a proč se nám dějí stále dokola různé věci a situace.

 

Chcete se rovnou objednat?